بابخاری نفتی و بخاری گازی فن دار یک باربیکیو حرفه ای بسازید

ظرفیت گرمایی ویژه نسبتاً بزرگ قطعات نفتی و فلزی به این معنی است که این نوع بخاری گازی فن دارچند دقیقه طول می کشد تا گرم و خنک شود و ذخیره حرارتی کوتاه مدتی را فراهم می کند.

ظرفیت گرمایی ویژه نسبتاً بزرگ قطعات نفتی و فلزی به این معنی است که این نوع بخاری نفتی چند دقیقه طول می کشد تا گرم و خنک شود و ذخیره حرارتی کوتاه مدتی را فراهم می کند.

این بخش برای تأیید نیاز به نقل قول های اضافی دارد لطفاً با افزودن نقل قول به منابع معتبر به بهبود این مقاله کمک کنید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجاد کرده و پاک شوند.

بخاری

اگرچه بخاری‌های نفتی برای کارکردن گران‌تر هستند و گرمایش فضایی بسیار کمتری نسبت به بخاری نفتی جدید فراهم می‌کنند، اما همچنان معمولاً در اتاق‌خواب‌ها و سایر مکان‌های بسته با اندازه کوچک تا متوسط استفاده می‌شوند. دلیل آن این است که بخاری های گازی، به خصوص بدون دودکش، برای استفاده در اتاق خواب مناسب نیستند بخاری های گازی به دلیل کاهش اکسیژن و انتشار گازهای گلخانه ای نمی توانند در فضاهای بسته استفاده شوند.

این باعث می شود بخاری های برقی مانند بخاری های نفتی، بخاری های فن دار و پمپ های حرارتی تنها جایگزین باشند چندین معیار بازده را می توان در رابطه با بخاری هیزمی دست دوم اندازه گیری کرد، مانند راندمان گرم کردن یک اتاق با مقدار مشخصی از توان، و کارایی ژنراتور الکتریکی که بخاری را تغذیه می کند و تلفات برق ناشی از انتقال برق از طریق خطوط برق.

 • منابع:
  1. Oil heater
 • تبلیغات:
  1. شعله های آتش که بلای جان یک جنگل شد!!!
  2. شکافته شدن قاره ها تا چند سال آینده !!
  3. پنیر سمی که جان مردم اهواز را گرفت
  4. مردی با کفش های خود برای همسرش خانه ساخت.