با خرید لنت ترمز تکستار 206 تا آخر عمر نیاز به تعویض آن ندارید

مشاهده می‌شود که وقتی دمای پایداری حرارتی تعیین‌شده برای سیستم ترمز و مواد لنت بیش از حد باشد، ضریب اصطکاک در لنت کاهش می‌یابد.

کاهش عملکرد ترمزها به صورت خرابی، سایش سریع لنت ترمز تکستار 206 و صدا ظاهر می شود. افزایش دما مقاومت در برابر سایش لنت ها را کاهش می دهد.

پس از یک دمای خاص، سایش روی آستر به سرعت افزایش می یابد. این دما که در آن سایش به سرعت افزایش می یابد، “دمای سایش پد” نامیده می شود.

بالا بودن این دما به خوبی نشانگر آستر است. لنت هایی که دمای آنها کمتر از دمای حد سایش مواد لنت ترمز در هنگام ترمزگیری است، وظایف عادی خود را انجام می دهند. در عمل سعی می شود دمای پد و دیسک کمتر از این دما باشد.

پدها؛ می توان آن را به سه گروه اصلی آلی، نیمه فلزی و بدون آزبست تقسیم کرد. عملکرد و مناطق استفاده از این پدها متفاوت است.

اجزایی که بالاتای را تشکیل می دهند. بایندر، فیبر، اصلاح کننده اصطکاک، پرکننده، روان کننده، پاک کننده و رنگ دهنده[6]. رزین فنل فرمالدئید به طور کلی به عنوان ماده اتصال استفاده می شود. زیرا رزین های فنلی پایداری دمایی بالایی دارند و در برابر شعله ور شدن مقاوم هستند.

لنت

در تولید آسترها، 20-80 درصد مواد معدنی، 10-60 درصد آلی، 20-40 درصد عناصر اتصال دهنده، 10-20 درصد مواد معدنی و اکسیدهای رنگی تشکیل می شوند.

خواص لنت ها با توجه به نوع و مقدار اجزا متفاوت است. برای اینکه پدها با توجه به محل استفاده از آنها ویژگی هایی داشته باشند، نوع مواد و نسبت های تشکیل دهنده محتوای پد تغییر می کند.

بازار لنت هایی که مصرف آن کاملاً بالاست نیز فعال است. بنابراین تولیدکنندگان لنت از نظر کیفیت و بازار در رقابت دائمی هستند. این شرکت ها اطلاعات فعلی و مطالعات تحقیق و توسعه لازم برای تهیه مخلوط آستر را در تحقق تولید آسترهای با کیفیت بالا در نهایت محرمانه نگه می دارند.

اگرچه استفاده از لنت ترمز آزبستی در کشورهای جامعه اروپایی و کشورهای توسعه یافته به دلیل خطرات سلامتی ممنوع است، اما همچنان در کشور ما از لنت های ترمز آزبستی استفاده می شود.

این وضعیت دانشمندان را به جستجوی مواد جایگزینی برای آزبست کرده است که در دماهای بالا دوام بیشتری دارند و سلامت انسان را تهدید نمی کنند.

هنگامی که مواد جدید مورد استفاده در تولید آسترها برای ترکیه از نظر اقتصادی ارزیابی می شوند، می توان فهمید که مواد پوشش بدون آزبست جایگاه مهمی در واردات ترکیه در بین کامپوزیت های پلیمری دارند.

در این مطالعه با تولید لنت ترمز دیسکی با فرمول جدید، کارایی ترمز در هنگام ترمزگیری مورد بررسی قرار گرفت.